שרותי CFO

חברות בשלבים מוקדמים, בעיקר חברות הזנק, זקוקות לשרותי CFO על מנת לתת מענה לצרכים הפיננסיים השונים מול משקיעים, עובדים, נותני שרותים, עורכי דין ורואי חשבון. מאחר ואין מקום למשרה מלאה בעיסוק ובשלב זה מבקשות החברות לשכור שרותים אלו על בסיס זמני. המשרד מספק שרותי CFO כאלו ע"י עובדיו הבכירים וכן השותפים המטפלים.

אחת ממשימות התפקיד הינה להעביר בבוא הזמן את הטיפול בענייניה הכספיים של החברה אל איש הפנים בה, באופן מסודר ומאורגן.

שרותי המשרד נכנסים בתפר בין הצורך המיידי בשרותים אלו לבין הצורך העתידי בהעסקת בכיר במשרה מלאה.