ביקורת

ביקורת דוחות כספיים על ידי רואה חשבון חיצוני הינה דרישה רגולטורית וכל חברה ישראלית מחויבת בה מידי שנה.
דוחות כספיים אלו הם המקור העיקרי לדיווח על תוצאות החברה ומצבה הפיננסי ומוגשים לרשויות המס ולבעלי המניות.

מחלקת הביקורת של משרד רואה חשבון שמעוני, עורכת ביקורת למאות חברות במגוון תחומים: הייטק, תעשיה, מסחר, שרותים, נדל"ן והינה עתירת ניסיון בביקורת דוחות כספיים של חברות ציבוריות, פרטיות, סניפים וחברות בנות של חברות בינלאומיות.

הדוחות הכספיים המבוקרים ערוכים בהתאם לתקני הביקורת הרלבנטיים לכל לקוח (תקינה ישראלית/US-GAAP/IFRS) והכל תוך הקפדה על נהלי ביקורת, כללי חשבונאות מקובלים, תקנים חשבונאיים רלבנטיים ועמידה בלוחות הזמנים שמוכתבים על ידי הלקוח ו/או הרשויות השונות.