מיסים

משרדנו מספק שרותי יעוץ וליווי שוטף ללקוחות המשרד מול רשויות המס השונות בישראל (מס הכנסה, ביטוח לאומי ומע"מ). המשרד מייצג מול רשויות המס מאות חברות, עצמאיים ושכירים.

טיפול זה יכול להתבצע בשלושה רבדים שונים:

  • סיוע וטיפול שוטף כמנהלי החשבונות וחשבי השכר הכולל הגשת דוחות חודשיים לרשויות המס השונות, התשלומים החודשיים בגינם והדוחות השנתיים בנושאי השכר והניכויים.
  • הכנת והגשת דוחות המס השנתיים של החברות שלהן המשרד משמש כרואה חשבון מייצג, מתן מענה לשאלות שמתעוררות בעקבות דוחות אלו וייצוג הלקוחות בדיונים וביקורות שונות של רשויות המס השונות. טיפול זה כולל גם סיוע וייעוץ במהלך השנה בכל הסוגיות העולות וצצות במהלך העסקים הרגיל ואשר כרוכות בהתנהלות מול רשויות המס השונות.
  • הכנת והגשת דוחות אישיים שנתיים למס הכנסה לעצמאים, בעלי שליטה בחברות ושכירים אחרים שנדרשים או מעוניינים בהגשת דוח. ראה הרחבה בפרק מיסוי הפרט.