חשבונות נאמנות

המשרד מספק שרותים של חשבונות בנק בנאמנות עבור לקוחותיו, הצורך העיקרי בחשבונות אלו הינו בעת הפעלת סניף של חברה זרה בישראל וכן לצרכי העברת תשלומי שכר למוטבים (עובדים, רשויות מס וכד').

פתיחת חשבון בנק לסניף ישראלי של חברה זרה אפשרית כמובן אך כרוכה בבירוקרטיה משמעותית וארוכה אשר עשויה לייאש את הלקוח במורכבותה. פתיחת חשבון בנק בנאמנות הינה פעולה פשוטה בהרבה ונותנת את המענה היעיל ביותר לצרכי הלקוח. הבעלות על החשבון והזכות לבצע בו פעולות שייכים אמנם לשותפי המשרד אך המוטב היחידי הינו הלקוח וכל תשלום מחשבון זה מאושר על ידי מורשי החתימה של הלקוח או מי שהוסמך מטעמו. הבנק מאפשר גישה מרחוק לחשבון זה אך למידע בלבד.

המשרד עובד עם שני בנקים ישראליים עיקריים - בנק לאומי ובנק הפועלים דרכם מתנהלים עשרות חשבונות נאמנות במטבע מקומי ובמט"ח.