שכר לבכירים

תת פעילות בתחום השכר הוא נושא שכר הבכירים בארגונים השונים. שכר זה הוא בעל חשיבות חסיון יוצאת דופן גם כלפי נושאי משרה מסוימים בארגון. השרות כולל את עיבוד השכר וכן מתן סיוע/יעוץ ללקוחות המבקשים זאת.

בדרך כלל מלווה השרות בהקמת חשבון בנק בנאמנות אליו מוזרמים כספים מן הלקוח וממנו מבוצעים כל התשלומים הנגזרים.

התוצרים המופקים משרות עיבוד השכר לבכירים מאפשרים להנהלת החברה להשאיר את נתוני שכר בכיריה חסויים לחלוטין אפילו מפני מחלקת הנהלת החשבונות האמונה על רישום ותיעוד כל הפעילות הכספית.

לגבי לקוחות המקבלים שרותי שכר לבכירים - ניתן להתרשם באופן מפורט באתר הייעודי לשרותים אלו. למעבר לאתר זה Press.